PROFORMA

Müşterilerimizle aramızdaki ticari bilgi alışverişi ve diyaloglar Proforma ile resmiyet kazanır. Malın cinsi, miktarı, yükleme şekli ve ödeme şekli gibi en önemli konular netlik kazandığı zaman Proforma hazırlanır ve müşterinin onayına sunulur.

Üretime başlamadan önce bu gereklidir. Proforma imza/kaşe beraberinde onaylanıp bize geri gönderildiğinde ise ilgili işlem hemen üretim planına alınır ve taahhüt edilen tarihte yükleme ve gönderim yapılır.